ZAPYTANIE OFERTOWE

RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do składania ofert na realizację zadań przewidzianych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do Umowy
o dofinansowanie UDA-POIG.08.02.00-18-052/14-00

pobierz dokument PDF